[1]
N. Hidayati, “MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS PESERTA DIDIK MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DI KELAS VII C SMPN 7 MATARAM PADA ELEMEN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN PELAJARAN 2022/2023”, NJPIP, vol. 5, no. 1, pp. 365–374, Feb. 2024.