(1)
Saifudin, S.; Maryanto, M.; Suharyat, Y. TEKNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM BERORGANISASI. NJPIP 2024, 5, 132-141.